SharePoint

SharePoint

SharePoint kommer som en del af Office 365 Business Standard og tilbyder en browserbaseret let adgang til virksomhedens dokumenter. I sin mest simple form kan SharePoint erstatte den traditionelle Filserver/Stifinder, men er ellers designet til at opbygge og administrere intranetløsninger, der giver medarbejdere et centraliseret sted at samarbejde, dele information, administrere dokumenter og udføre en række andre opgaver.

I det følgende har vi fremhævet de væsentligste features ved en SharePoint løsning:

  1. Dokumenthåndtering: SharePoint tilbyder omfattende funktionalitet til at organisere, dele og samarbejde om dokumenter. Der kan oprettes biblioteker til dokumenter, versionsovervågning og adgangsstyring for at sikre, at medarbejdere altid har adgang til opdateret information.
  2. Samarbejde: SharePoint tilbyder en række samarbejdsværktøjer, herunder diskussionsfora, kalendere, opgavelister o.l. Dette gør det nemt for medarbejdere at samarbejde om projekter og opgaver. Real-tids redigering giver mulighed for at flere kan arbejde i samme dokumenter samtidigt.
  3. Intranetportal: SharePoint fungerer som fundamentet for at opbygge en organisations intranetportal. Portalen kan tilpasses med virksomhedens logo, farver og design for at afspejle organisations grafiske identitet.
  4. Adgangskontrol: SharePoint giver mulighed for at administrere adgangen til intranetindhold på en detaljeret måde. Rettigheder kan tildeles til grupper eller enkeltpersoner og definere, hvem der har adgang til hvilke områder eller dokumenter.
  5. Søgning: SharePoint indeholder kraftfulde søgefunktioner, der gør det nemt for brugere at finde relevant information hurtigt. Der kan søges efter dokumenter, personer, websteder samt fritekstsøgning i dokumenter.
  6. Formularer og arbejdsprocesser: Der kan oprettes tilpassede formularer og automatisere forretningsprocesser ved hjælp af SharePoint-arbejdsprocesser. Dette kan hjælpe med at effektivisere og understøtte interne processer og flows.
  7. Vidensdeling: SharePoint kan bruges til at oprette vidensdatabaser og wikier, hvor medarbejdere kan dele deres ekspertise og erfaringer.
  8. Integration med andre Microsoft-værktøjer: SharePoint er tæt integreret med andre Microsoft 365-værktøjer som Microsoft Teams, Outlook og OneDrive, hvilket giver en sømløs arbejdsproces for medarbejdere.
  9. Tilpasning og udvidelser: SharePoint-intranettet kan yderligere tilpasses ved at tilføje tredjepartsapps og tilpasse funktionaliteten for at imødekomme organisationens specifikke behov.
  10. Sikkerhed og overholdelse: SharePoint tilbyder omfattende sikkerhedsfunktioner, herunder datakryptering, overholdelsesværktøjer og overvågning for at beskytte organisationens data og opfylde gængse juridiske krav.

Ræk ud til C2IT for at høre mere om hvordan vi kan erstatte jeres gamle filserver med en moderne intranet løsning baseret på SharePoint.

Vil du vide mere?

Steffen Zwicki Meulengracht