fbpx

Hvad skal jeg outsource?

Tre niveauer for outsourcing

Behovet for outsourcing af IT kan se meget forskelligt ud, og der kan være markante forskelle på, hvad det vil være hensigtsmæssigt at outsource. I skal både forholde jer til, hvor meget af installationen der skal outsources, og hvilke løbende opgaver, I ønsker lagt ud af huset.

Jeres behov for outsourcing har stor betydning for, hvilken type IT-partner, I skal vælge, og derfor er det vigtigt, at I gør jer klart, hvad jeres behov præcist er, før I lægger jer fast på hvilken IT-partner, der er det perfekte match for jer.

I kan vælge at outsource på et af tre forskellige niveauer:

  1. Servere og backup, der primært giver jer kapacitet og ikke så meget andet.
  2. Servere, backup og driftsservices, der giver jer ovenstående og driftssupport. Dermed får I en bedre sikkerhed for, at tingene kører som de skal.
  3. Komplet outsourcing: Servere, backup, driftsservices og services til håndtering af brugersupport, brugernes enheder (pc’er, mobiltelefoner etc.) og lokalt IT-udstyr. Kort sagt; hele pakken.

Hos C2IT kan vi tilbyde dig alle tre niveauer for samarbejde.

Læs mere om hvad du skal forholde dig til i vores håndbog om, hvordan du får succes med at lægge IT-driften ud af huset.

Hvilken partner skal jeg vælge?

Først når I har helt styr på, hvad behovet mere præcist er, kan I kigge på hvilken type af IT-partner, der kan løfte opgaven bedst: Skal jeres partner være stor, lille eller midtimellem? Skal det være en datacenterleverandør, en hostingleverandør eller en komplet outsourcingpartner?

Vi kan inddele IT-partnere i tre typer: Datacenterleverandører, hostingleverandører og outsourcingpartnere. De spænder fra ren leverance af kapacitet og stabile servere, over driftssupport, backup og overvågning til komplet outsourcing. Sidstnævnte kan indbefatte håndtering af jeres lokale pc’er og netværksudstyr, en brugersupport som kan komme ud til jer hvis det kræves, og som også kan tage hånd om f.eks. jeres sikkerhedsniveau m.v.

Hvis I har et behov for at udvikle forretningen gennem øget digitalisering og professionelle processer, skal I have en IT-partner med en høj modenhed, og som har forretningsforståelse og kan lave koblingen mellem jeres forretning og jeres IT.

Hvis I outsourcer IT-driften for at opnå̊ en højere IT-modenhed, er det derfor sjældent en god ide at vælge en lille partner. Omvendt er en lille IT-partner ofte lig med et nært og fleksibelt forhold, hvor I som mindre virksomhed med en stor IT-partner måske kan føle jer overset.

Kort sagt er det mest simple svar, at jeres IT-partner skal passe til jeres virksomhed.

Vil du vide mere om, hvordan du får succes med outsourcing af IT-driften? Tjek vores værktøjskasse ud, hvor du fx finder en tjekliste til valg af IT-partner.

Vil du vide mere?

Michael Due Brodersen
Vestdanmark
Morten Jensen
Østdanmark