Modenhedsanalyse

Modenhedsanalyse – et værktøj til at forbedre paratheden

Modenhedsanalysen er et godt værktøj for jeres IT-afdeling til at få taget temperaturen på hvilket niveau, I som virksomhed befinder jer på rent modenhedsmæssigt.

Processen omkring analysen vil desuden tage hånd om styringen og kontrollen af forbedringstiltag i jeres virksomhed. Tiltag der kan hjælpe med modningen i virksomheden.

Processen kan bidrage til:

  • Overblikket over den nuværende og den ønskede fremtidige modenhed inden for IT-infrastruktur
  • Identifikation af hvilke indsatser, der hjælper jer i den retning, I ønsker
  • Prioritering af indsatserne i forhold til det udbytte, I ønsker
  • At sikre, at IT-afdelingen er i kontrol med udviklingen af sin egen rolle og af de services, der leveres
  • En bedre dialog mellem IT-afdelingen og kerneforretningen.

Vil du vide mere?

Johannes Tange Jørgensen