Data Analytics

Brug data til at se ind i fremtiden

Data Analytics herunder Machine Learning og Data Mining er metoder og teknikker, der i stigende grad efterspørges af virksomheder som en del af en Analytics-løsning. Så snart data er tilgængelige over et længere tidsperspektiv, får vi muligheden for at bruge statistiske algoritmer til at finde begrundelser i vores data, og med dem in mente kan vi begynde at kigge på data fremadrettet.

Fremtiden kan naturligvis ikke forudsiges, men vi kan forudsige forskellige udfald med en vis sandsynlighed. Er sandsynligheden høj nok, vil det give mening at indføre processer, der tager højde for uhensigtsmæssigheder – som for eksempel serviceintervaller på maskiner med begrænset kapacitet inden de evt. bryder sammen. Eller måske vil det give mening at kigge på mønstre i jeres kunders adfærd og dermed potentielt kunne forudsige, hvornår en kunde er tabt?

Vil du vide mere?

Johannes Tange Jørgensen