Microsoft Dynamics Business Central/NAV – Projekt/sag

Projektstyring

I Microsoft Dynamics Business Central/NAV understøtter Sager almindelige projektstyringsopgaver, som f.eks. konfigurering af en sag, planlægning af en ressource, anskaffelse af de nødvendige oplysninger til administration af budgetter og overvågning af status.

Du kan bruge Sager til at administrere langsigtede projekter, der involverer brugen af løntimer, maskintimer, lageremner og andre typer forbrug, som du vil have styr på. Du kan spore maskin- og medarbejdertimer på projektet ved hjælp af timeregistreringer. Det giver et godt overblik, ikke kun over individuelle sager, men også over allokeringen af medarbejdere, maskiner og andre ressourcer, der bruges i alle projekter. Du kan også bruge denne funktion til mange typer af service og konsulentopgaver.

Når du starter et nyt projekt, skal der oprettes en sag i to niveauer:

  • Det første niveau består af sagsopgavelinjer. Det er nødvendigt at oprette mindst én sagsopgave, da alle bogføringer skal henvise til en sagsopgave. Når projektet indeholder mindst én sagsopgave, kan du oprette planlægningslinjer og bogføre forbruget i sagen.
  • Det andet lag består af planlægningslinjer, der angiver den detaljerede brug af ressourcer, varer og diverse regnskabsmæssige udgifter.

Alle de sager, du opretter i Microsoft Dynamics NAV, kan inddeles i opgavelinjer og planlægningslinjer. Det giver mulighed for at opdele sagen i mindre opgaver og dermed angive mere detaljerede oplysninger i budgetter, rekvisitioner og registreringer.

Du kan oprette et budget for hver sag. Budgettet bruges til at planlægge de ressourcer, du kan allokere til en sag. Budgettet kan enten være generelt med få poster, eller det kan indeholde flere poster inddelt i aktivitetsniveauer. Du kan bruge et budget til at sammenligne de planlagte mængder med det faktiske forbrug registreret i sagskladden. Ved at sammenligne budget og faktisk forbrug, kan du forbedre kvaliteten af fremtidige sager og reducere risikoen for undervurdering af omkostningerne.

Administration af varer, tjenester og udgifter er et integreret og vigtigt aspekt i udførelse af alle sager. Du kan benytte disponibelt lager eller oprette sagsspecifikke køb vha. købsordrer og/eller købsfakturaer. Hvis købsprocessen ikke forudsætter, at den fysiske transaktion registreres separat, kan et køb behandles udelukkende i en købsfaktura eller i en sagsfinanskladde. Sagsfinanskladden er en finanskladde, der er integreret med finans. Den er udformet til bogføring af sagstransaktioner, f.eks. forbrug og udgifter.

Et servicejob på en computer kræver f.eks. en ny disk. Du opretter en købsfaktura for at købe en ny disk og registrerer den sag, disken skal bruges i.

Efterhånden som sagen udføres, kan der akkumuleres sagsomkostninger, som f.eks. ressourceforbrug, materialer og sagsrelaterede indkøb. Efterhånden som status for sagen ændrer sig, bogføres disse transaktioner i sagskladden. Det er vigtigt, at alle omkostninger er registreret i sagskladden, før du fakturerer kunden.

Du kan fakturere hele sagen fra vinduet Sagsopgavelinjer eller kun fakturere de valgte kontraktlinjer fra vinduet Planlægningslinjer. Faktureringen kan foretages, når sagen er afsluttet, eller med bestemte intervaller, efterhånden som status for sagen ændres, baseret på en faktureringsplan.

Vil du vide mere?

Lars Christiansen
Vestdanmark
Jannich Pomykala
Østdanmark
Michael Toft
Østdanmark
Johannes Tange Jørgensen
Vestdanmark