Microsoft Dynamics Business Central/NAV – Lager/WMS

Håndtering af lageraktiviteter

Du kan bruge Microsoft Dynamics Business Central/NAV til Warehouse Management System (WMS) – styring af lager.

Når varer er modtaget, og før varer afsendes, sker der en række interne lageraktiviteter for at sikre et effektivt forløb gennem lageret og for at organisere og vedligeholde virksomhedens lagerbeholdninger.

Ligesom for processerne for modtagelse af varer og levering kan detaljeringsgraden for lageraktiviteter afhænge af kompleksiteten og lokationsopsætningen.

Blandt typiske lageraktiviteter er: Lægge varer på lager, flytte varer til eller mellem lagersteder, plukke varer til montage, produktion eller afsendelse.

Modtagelse og levering er de lagerhændelser, der afspejler de indgående og udgående transaktioner. Aktiviteter som at lægge på lager og plukke, foregår inden for lagerstedet og minder om modtagelses- og leveringsopgaverne.

På store lagre kan de forskellige håndteringsopgaver opdeles efter afdelinger, og integrationen håndteres af en styret arbejdsgang. I mere simple installationer er arbejdsgangen mindre formaliseret, og lageraktiviteterne udføres via de såkaldte læg-på-lager og pluk.

Øvrige lageraktiviteter omfatter optælling, regulering og ompostering af varer og deres serie-/lotnumre, samt overflytning af varer mellem placeringer på et lagersted.

En anden lageraktivitet, der er almindelig i hele salg, er at plukke, montere og pakke lagervarer i pakker lige før salg af pakken, eller alternativt montage af pakker til lageret.

Vil du vide mere?

Lars Christiansen
Vestdanmark
Jannich Pomykala
Østdanmark
Michael Toft
Østdanmark
Johannes Tange Jørgensen
Vestdanmark