Microsoft Dynamics  365 Business Central (NAV)

Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central er et komplet ERP-system, der holder styr på alle aspekter i din virksomhed. Du har også mulighed for at kombinere løsningen med andre af Microsofts øvrige produkter, herunder CRM, Business Intelligence og Microsoft Power Platform.

Optimér dine forretningsprocesser med Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV

Med Microsoft Business Central får du en løsning, der giver dig et overblik over alle dine forretningssystemer i ét system. Business Central henvender sig til små og mellemstore virksomheder og er pakket med standardfunktioner samt tilhørende standard add-ons, der tilgodeser langt de fleste behov. Du får optimeret dine processer inden for:

Som medarbejder får du de rigtige værktøjer, og brugbare data er altid lige ved hånden. Du sætter strøm til jeres økonomi, så I får en sundere og mere smidig forretning. Vi hjælper med alle versioner af Business Central, så vi altid kan assistere lige dér, hvor du er udfordret. Et skud tung erfaring og kompetent ekspertise kan gøre en kæmpe forskel på alle stadier af jeres udvikling.

Markedets stærkeste løsning til den moderne virksomhed

Microsoft Dynamics 365 Business Central er uden tvivl markedets bedste inden for økonomistyring. Systemet understøtter alle processer i jeres virksomhed og kan udvides i takt med, at jeres behov ændrer sig.

Fælles for alle de øvrige Microsoft-løsninger, som I sikkert allerede bruger, er, at de er integreret med hinanden. Det betyder, at I har mulighed for at anvende og tilgå data fra Dynamics 365 Business Central i andre systemer som Outlook, Teams, Excel, Power BI og Power Apps. Systemet er meget alsidigt, og hvis du foretrækker en cloud-baseret løsning frem for en on-premise løsning, så er det naturligvis også en mulighed med Business Central Cloud. Få mere at vide om Business Central Cloud versionen her >>

Vi tilbyder:

 • Unikke kompetencer inden for alle områder af Microsoft Dynamics Business Central/NAV
 • Sparring på optimering af jeres forretning og processer
 • Stor udnyttelse af standard platformen via skarp rådgivning
 • Support på alle versioner fra DOS udgaven til nyeste version af Dynamics Business Central (NAV/Navision)
 • Stor erfaring med konvertering fra C5, XAL, AX (Axapta) og andre økonomi- og ERP-systemer
 • Stor erfaring med at skabe integrationer fra Business Central/NAV til en bred vifte af systemer.

Hvorfor Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Du skal vælge dette ERP-system på grund af de mange fordele, det giver. Det er en IT-løsning, der hjælper med funktionalitet i hele forsyningskæden. Nogen kender måske løsningen som Microsoft Dynamics NAV, men i 2018 blev navnet ændret til Microsoft Dynamics 365 Business Central, og du kan derfor få glæde af de nemme og overskuelige konverteringsmuligheder, hvis du vælger af skifte fra den gamle løsning til den nye.

Du har derudover altid mulighed for at prøve en gratis Business Central demo i 30 dage, hvor du har mulighed for at afprøve løsningen i ro og helt uforpligtende.

Der er mange forskellige funktioner i Dynamics Business Central, der kan effektivisere forretningsprocesserne, og herunder kan du læse mere om nogle af funktionerne.

Administration af salgsprocesser

Du kan bruge Microsoft Dynamics Business Central/NAV til at administrere alle almindelige salgsprocesser såsom tilbud, ordrer og returvarer.

Et salgstilbud vil ofte gå forud for det faktiske salg. F.eks. når produktet er nyt, når kunden endnu ikke er fast kunde, eller når kunden anmoder om en bedre pris.

Nogle salgsprocesser begynder med tilbud eller rammeordrer, mens andre er knyttet til købsordrer til direkte levering fra en leverandørs adresse.

Nogle gange returneres leverede varer fra kunden, fordi de er defekte, eller fordi der kræves en anden type eller mængde. Administration af salgsreturvarer omfatter opgaver som f.eks. sporing af oprindelse og brug af bestemte serie-/lotnumre, oprettelse af returrelaterede dokumenter og samling af returleverancer. Business Central gør disse opgaver lettere at håndtere.

Administration af købsprocesser

Du kan bruge Microsoft Dynamics Business Central/NAV til styring af indkøb, f.eks. til behandling af rekvisitioner, ordrer og returvarer.

Nogle købsprocesser starter med rekvisitioner eller rammeordrer, mens andre købsprocesser er knyttet til salgsordrer for direkte levering til en kundes adresse.

I nogle tilfælde skal modtagne varer returneres til leverandøren, fordi de er defekte, eller fordi der kræves en anden type eller et andet antal. Administrationen af købsreturvarer kan omfatte opgaver som f.eks. sporing af oprindelsen af specifikke serie-/lotnumre, oprettelse af returrelaterede dokumenter og samling af returvareforsendelser.

Business Central tilbyder også MRP-beregninger (materialebehovsberegning), der optimerer hele din indkøbsdisponering.

Håndtering af lageraktiviteter

Du kan bruge Microsoft Dynamics Business Central/NAV til Warehouse Management System (WMS) – altså til styring af lager.

Når varer er modtaget, og før varer afsendes, sker der en række interne lageraktiviteter for at sikre et effektivt forløb gennem lageret og for at organisere og vedligeholde virksomhedens lagerbeholdninger.

Ligesom for processerne for modtagelse af varer og levering kan detaljeringsgraden for lageraktiviteter afhænge af kompleksiteten og lokationsopsætningen.

Blandt typiske lageraktiviteter er: Lægge varer på lager, flytte varer til eller mellem lagersteder, plukke varer til montage, produktion eller afsendelse.

Modtagelse og levering er de lagerhændelser, der afspejler de indgående og udgående transaktioner. Aktiviteter, som at lægge på lager og plukke, foregår inden for lagerstedet og minder om modtagelses- og leveringsopgaverne.

På store lagre kan de forskellige håndteringsopgaver opdeles efter afdelinger, og integrationen håndteres af en styret arbejdsgang. I mere simple installationer er arbejdsgangen mindre formaliseret, og lageraktiviteterne udføres via de såkaldte læg-på-lager og pluk.

Øvrige lageraktiviteter omfatter optælling, regulering og ompostering af varer og deres serie-/lotnumre samt overflytning af varer mellem placeringer på et lagersted.

En anden lageraktivitet, der er almindelig i hele salg, er at plukke, montere og pakke lagervarer i pakker lige før salg af pakken eller alternativt montage af pakker til lageret.

Styr på ressourcerne

Du kan bruge Microsoft Dynamics Business Central/NAV til håndtering af produktion og planlægning.

Ved fremstilling af produkter, der monteres eller produceres i virksomheden før salget, skal der angives yderligere specifikationer for at definere, hvilke materialer der indgår i produktet og hvilke produktionsoperationer, der kræves for at fremstille dem.

Til simpel varebehandling kan du bruge montagestyklister (styklister) til at definere de komponenter og ressourcer, der indgår i oprettelse af færdigvaren. Til mere avanceret varebehandling, kan du bruge produktionsstyklister og -ruter, der er forbundet til varekortet for den producerede vare.

En produktionsstykliste indeholder masterdata, som beskriver de komponenter og halvfabrikata, som anvendes til fremstilling af en overordnet vare. Når der oprettes en produktionsordre for den overordnede vare, bestemmer dens produktionsstykliste beregningen af materialebehov. Komponentlisten fungerer som pluklisten for de medarbejdere på lageret eller i produktionen, som skal levere materialer til produktionsprocessen.

En produktionsrute indeholder stamdata, som beskriver processtrukturen for en bestemt fremstillet vare. Når en produktionsordre er oprettet for den pågældende vare, bestemmer ruten planlægningen af produktionsoperationer, og der kan vises et jobkort til maskinoperatører, der udfører arbejdet.

I forbindelse med planlægningen skal du kende den præcise tilgængelighed af ressourcer, så planlagte operationer kan udføres. Ressourceplanlægning består hovedsageligt af justering og genberegning af produktionskalendere, men kan også involvere justering af kapaciteten i produktionsressourcer eller forberedelse til at udlægge operationer til underleverance.

Når produktionsordrer planlægges og oprettes som en del af driftsplanlægning, kan produktionspersonalet fortsætte med finplanlægning af aktiviteter, trække de krævede materialer og udlagre færdigvarer.

Supply Chain Management

Når du skal oprette en eksekverbar forsyningsordre for at imødekomme alle afhængige og uafhængige behov, skal du planlægge materialebehov på alle produktniveauer. Her kan du bruge Microsoft Dynamics Business Central/NAV.

I beregningen af materialebehov foretages der anbefalinger til frigivelse af forsyningsordrer for varer, enten via køb, overflytning eller produktion. Da det desuden er tidsinddelt, laves der anbefalinger til omplanlægning af åbne ordrer, når forfaldsdatoer og behovsdatoer ligger uden for inddelingen.

Modtagelse

Den fysiske håndtering af varer, der modtages på virksomhedens lager, kan administreres og registreres på forskellige måder afhængigt af omfanget af logistikfunktioner i installationen. Lageret hos mindre produktionsvirksomheder kan f.eks. kræve simple funktioner, mens travle distributionslagre for omfattende produktionsudvalg og komplicerede forretningsmodeller kan kræve, at forskellige niveauer af lageraktiviteter skal kunne udføres i en styret proces.

Den mest simple modtagelsesproces findes i en installation, hvor det modtagne antal angives og bogføres direkte i den indgående ordre, f.eks. som et køb. En basisinstallation af logistikfunktionerne kan f.eks. indeholde dokumentet læg-på-lager (lager), hvor lagermedarbejdere kan behandle én ordre ad gangen og automatisk bogføre tilgangstransaktionen, når læg-på-lager (lager) bogføres. I avancerede installationer af logistikfunktionerne, der er konfigureret til styret læg-på-lager og pluk, udfører forskellige logistikroller separate modtagelses- og læg-på-lager-opgaver for flere ordrer i henhold til den implementerede arbejdsgang.

Levering

Den fysiske håndtering af varer, der afsendes fra virksomhedens lagersteder, kan administreres og registreres på forskellige måder, afhængig af, hvor avancerede lagerfunktioner der er konfigureret i installationen. F.eks. kan det være, at lageret hos små produktionsvirksomheder kun kræver simple funktioner, mens travle lagersteder med brede produktsortimenter og komplicerede forretningsmodeller kan kræve, at lageraktiviteterne udføres på et andet niveau i en styret arbejdsgang.

Den mest simple leveringsproces findes i installationer, hvor det antal, der skal leveres, angives og bogføres direkte i den udgående ordre, f.eks. et salg. En grundlæggende lagerinstallation kan indeholde dokumentet ‘lagerpluk’, hvor lagermedarbejdere kan behandle en ordre ad gangen og automatisk bogføre leveringstransaktionen, når lagerplukket bogføres. I avancerede lagerinstallationer, der er konfigureret til styret læg-på-lager og pluk, kan forskellige lagerroller udføre opdelte pluk- og leveringsopgaver for flere ordrer i henhold til den implementerede arbejdsgang.

Administration og sporing af service

En vigtig del af enhver virksomhed er løbende service til kunderne, som kan være en kilde til både kundetilfredshed og -loyalitet og indtjening. Administration og sporing af service er dog ikke altid let, men Microsoft Dynamics Business Central/NAV indeholder et sæt værktøjer, der kan hjælpe. Disse værktøjer er designet til at understøtte reparationsværksteder og feltservice.

Generelt er der to aspekter i servicestyring: Konfiguration og opsætning af systemet og brug af systemet til prissætning, kontrakter, ordrer, allokering af servicepersonale og sagsplanlægning.

Med disse værktøjer kan du udføre følgende:

 • Planlæg servicebesøg og opret serviceordrer
 • Spor reservedele og forsyninger
 • Tildel servicepersonale baseret på færdigheder og tilgængelighed
 • Producer serviceestimater og servicefakturaer

Derudover kan du standardisere brug af koder, oprette kontrakter, implementere rabatpolitikker og oprette rutekort for servicemedarbejdere.

Styring af finansprocesser

Microsoft Dynamics Business Central/NAV giver dig mulighed for at styre alle fælles finansprocesser, f.eks. bogføring af finanstransaktioner, forberedelse af regnskabsoplysninger, håndtering af bankkonti, lageromkostninger, produktionsomkostninger og anlægsaktiver.

Når du har fuldført installation, teknisk opsætning og oprettelse af et regnskab, skal du specificere regler og standarder for, hvordan du vil administrere finansielle processer for det pågældende regnskab. Du kan angive flere regnskaber på samme database, f.eks. for et moderselskab og et datterselskab.

Du skal starte med at definere kernen i regnskabets poster – kontoplanen. Derefter definerer du bogføringsgrupper, som gør det mere effektivt, når du skal tildele standardkonti til finanspostering til kunder, leverandører og varer.

Du kan bruge dimensioner til at føje forskellige typer oplysninger til hver transaktion. Du kan konfigurere de grundlæggende dimensioner i regnskabet, f.eks. Projekter og Afdelinger. Senere kan du tilføje flere dimensioner, når du får brug for dem, og du kan definere midlertidige dimensioner til brug i en begrænset periode, f.eks. i forbindelse med en salgskampagne.

Mange af opsætningsopgaverne skal være fuldført, før du kan begynde at registrere finansielle transaktioner, men de fleste indstillinger kan ændres på et senere tidspunkt. Nogle af opsætningsopgaverne er valgfrie, f.eks. kan du kun definere Intercompany-bogføring og konsolidering, hvis du arbejder med flere regnskaber. Nogle opsætningsopgaver, f.eks. angivelse af den periode, hvor bogføring er tilladt, skal gentages periodisk.

Projektstyring

I Microsoft Dynamics Business Central/NAV understøtter Sager almindelige projektstyringsopgaver, som f.eks. konfigurering af en sag, planlægning af en ressource, anskaffelse af de nødvendige oplysninger til administration af budgetter og overvågning af status.

Du kan bruge Sager til at administrere langsigtede projekter, der involverer brugen af løntimer, maskintimer, lageremner og andre typer forbrug, som du vil have styr på. Du kan spore maskin- og medarbejdertimer på projektet ved hjælp af timeregistreringer. Det giver et godt overblik, ikke kun over individuelle sager, men også over allokeringen af medarbejdere, maskiner og andre ressourcer, der bruges i alle projekter. Du kan også bruge denne funktion til mange typer af service og konsulentopgaver.

Når du starter et nyt projekt, skal der oprettes en sag i to niveauer:

 • Det første niveau består af sagsopgavelinjer. Det er nødvendigt at oprette mindst én sagsopgave, da alle bogføringer skal henvise til en sagsopgave. Når projektet indeholder mindst én sagsopgave, kan du oprette planlægningslinjer og bogføre forbruget i sagen.
 • Det andet niveau består af planlægningslinjer, der angiver den detaljerede brug af ressourcer, varer og diverse regnskabsmæssige udgifter.

Alle de sager, du opretter i Microsoft Dynamics Business Central/NAV, kan inddeles i opgavelinjer og planlægningslinjer. Det giver mulighed for at opdele sagen i mindre opgaver og dermed angive mere detaljerede oplysninger i budgetter, rekvisitioner og registreringer.

Du kan oprette et budget for hver sag. Budgettet bruges til at planlægge de ressourcer, du kan allokere til en sag. Budgettet kan enten være generelt med få poster, eller det kan indeholde flere poster inddelt i aktivitetsniveauer. Du kan bruge et budget til at sammenligne de planlagte mængder med det faktiske forbrug registreret i sagskladden. Ved at sammenligne budget og faktisk forbrug, kan du forbedre kvaliteten af fremtidige sager og reducere risikoen for undervurdering af omkostningerne.

Administration af varer, tjenester og udgifter er et integreret og vigtigt aspekt i udførelse af alle sager. Du kan benytte disponibelt lager eller oprette sagsspecifikke køb vha. købsordrer og/eller købsfakturaer. Hvis købsprocessen ikke forudsætter, at den fysiske transaktion registreres separat, kan et køb behandles udelukkende i en købsfaktura eller i en sagsfinanskladde. Sagsfinanskladden er en finanskladde, der er integreret med finans. Den er udformet til bogføring af sagstransaktioner, f.eks. forbrug og udgifter.

Efterhånden som sagen udføres, kan der akkumuleres sagsomkostninger, som f.eks. ressourceforbrug, materialer og sagsrelaterede indkøb. Efterhånden som status for sagen ændrer sig, bogføres disse transaktioner i sagskladden. Det er vigtigt, at alle omkostninger er registreret i sagskladden, før du fakturerer kunden.

Du kan fakturere hele sagen fra vinduet Sagsopgavelinjer eller kun fakturere de valgte kontraktlinjer fra vinduet Planlægningslinjer. Faktureringen kan foretages, når sagen er afsluttet eller med bestemte intervaller efterhånden, som status for sagen ændres baseret på en faktureringsplan.

Håndtering af personaleadministrative opgaver

I Microsoft Dynamics Business Central/NAV kan du bruge personalefunktionen til at konfigurere detaljerede registre over medarbejderne. Du kan registrere og vedligeholde medarbejderoplysninger, f.eks. ansættelseskontrakter, fortrolige oplysninger, kvalifikationer og medarbejderkontakter.

Du kan også bruge Personale til at registrere medarbejderfravær, hvilket giver dig mulighed for at analysere registreret fravær efter behov.

Med tidsstyring kan du nemt identificere problemer tidligt og undgå forsinkelser eller overskridelser af omkostninger. Med timesedler kan en ressource nemt rapportere tidsforbrug for en enkeltperson eller en maskine, og en leder kan let gennemgå forbruget og fordelingen.

Håndtering af kunderelationer og marketingkampagner

Du kan målrette potentielle kunder ved at bruge forskellige typer marketingkampagner i Microsoft Dynamics Business Central/NAV. Du kan gruppere kunder ud fra fælles egenskaber. Derefter kan du segmentere kunderne i forskellige mailgrupper, f.eks. i forhold til de data, der er opnået ved profilering.

Gode fremgangsmåder ved salg og marketing drejer sig primært om, hvordan du træffer de bedste beslutninger på det rette tidspunkt. Microsoft Dynamics Business Central/NAV giver en præcis og rettidig oversigt over dine kontaktoplysninger, så du kan betjene dine kommende kunder mere effektivt og øge kundetilfredsheden.

Microsoft Dynamics Business Central/NAV er en IT-løsning, der giver dig alle forudsætninger for at træffe bedre beslutninger i din virksomhed. Uanset om du foretrækker at køre cloud eller on-premise, så er Business Central/NAV en løsning, der hjælper dig med at føre alle idéer og tanker ud i livet.

Udvalgte kunder

Skjold Gruppen & Spar Nord

Skjold Gruppen & Spar Nord

Skjold Gruppen  ApS & Spar Nord SlagelseOverblik over likviditeten med bare et enkelt klikHar kunderne betalt? Er der økonomi til, at du selv kan betale regningerne? Er der basis for investeringer i virksomheden? Spørgsmål og svar, der alle handler om likviditet....

Unique Furniture

Unique Furniture

Unique FurnitureDigitaliseringsprojekt tjener sig selv ind på rekordtidNår man har kunder lige fra Canada til Kina, og mange af produkterne desuden er specialtilpassede, så er produktionsstyring og overblik en absolut nødvendighed. Derfor besluttede man hos Kallesoe...

Holm & Halby

Holm & Halby

Holm & HalbyLaboratorier i udvikling kræver IT i udviklingHolm & Halby leverer og servicerer avanceret laboratorieudstyr til den  farmaceutiske branche, universiteter, hospitaler samt fødevareindustrien. Kunderne stiller høje krav til stabilitet,...

Cult

Cult

CULT Ny IT giver god energi hos CULT CULT, der fremstiller energidrikke m.m., har været igennem en succesfuld ”work smarter proces”, hvor alle arbejdsgange og processer blev analyseret. Det er altid givtigt, at få kortlagt en virksomheds processer, så virksomheden er...

Lumitech

Lumitech

Lumitech Alle processer blev vendt på hovedet Lumitech udvikler og producerer energirigtige belysningsløsninger i hhv. Danmark og Slovakiet. Der var derfor stort behov for elektronisk håndtering af samarbejdet på tværs af selskaber - dvs. at få sat strøm til...

Letbek

Letbek

LetbekBedre rapportering giver indsigt til at tage bedre beslutninger Letbek har fra starten i 1973 været præget af en innovativ tankegang og fokus på kunderne. Siden opstarten har de været pionerer inden for genanvendelse af plast og har opbygget markedsledende viden...

Billund Vand

Billund Vand

Billund Vand Fleksibelt økonomisystem og forenklede processer giver glade brugere Forsyningsvirksomheden Billund Vand havde et ønske om at skifte en forældet AX løsning ud med en mere simpel, automatiseret og fleksibel økonomiløsning, som var i stand til at forenkle...

Hytor

Hytor

Hytor Håndtering af komplekse processer med Dynamics NAV HYTOR er gået fra en forældet it-platform baseret på AS/400 og Lotus Notes til en moderne og fremtidssikret løsning på Dynamics NAV 2016, der kan håndtere virksomhedens komplekse forretningsprocesser. Alle...

Vil du vide mere?

Michael Toft
Østdanmark
Johannes Tange Jørgensen
Vestdanmark