Digitalisering kan understøtte din grønne strategi

23. august 2021

Digitaliseringen kan gøre virksomheder grønne

Virksomhederne kigger ind i en fremtid, hvor det at være grøn er vigtigt for deres overlevelse. Her kan digitaliseringen hjælpe, hvis man husker på at optimering også her er nøgleordet.

Vi står overfor en udvikling, hvor der både er fokus på digitalisering og miljø, og det skal tænkes ind i virksomhedernes daglige drift, og hvordan det kan bruges i deres brand. Her kan digitaliseringen hjælpe, men det stiller krav til virksomhederne, ikke mindst de mindre virksomheder, hvor it og digitalisering ikke nødvendigvis er en integreret del af virksomhederne.

”Vi kommer til at se mange virksomheder, der slår på miljøet. Og det handler ikke kun om de produkter, virksomhederne fremstiller. Det er hele virksomheden, det handler om – lige fra hvordan den drives, hvordan den bruger it, og til hvordan den belaster miljøet til hverdag,” forklarer Johannes Tange Jørgensen, CCO hos C2IT Group til AOD PRO.

Han fortæller, at det ikke kun handler om, at de, der skal købe virksomhedens produkter, har fokus på virksomhedernes miljøbelastning. Det handler i lige så høj grad om dem, der skal arbejde der.

Unge har fokus på miljø

”Mange unge ønsker at være i virksomheder, som har fokus på miljøet, og det skal smv’erne være opmærksomme på – for der bliver endnu mere kamp om kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, end vi ser nu. Og digitalisering og miljø er en af de vigtige parametre,” siger Johannes Tange Jørgensen.

Samtidig står vi i en situation, hvor virksomheder i stigende grad digitaliserer, og det betyder, at vi ser en stigende outsourcing af it-driften og af brug af cloud-løsninger.

”Men digitaliseringen er ikke nødvendigvis det samme som en grønnere profil. Virksomhederne bør stille sig kritisk til, hvilke ting der hostes hvor, og hvad der outsources til hvem. De skal forlange at se et miljøregnskab, så de selv kan dokumentere, at digitaliseringen rent faktisk gør deres virksomhed grønnere,” mener Johannes Tange Jørgensen.

Han pointerer, at virksomheder hele tiden skal være opmærksomme på at optimere de digitale processer.

”For it koster også, men ved at optimere processer og brugen af it, så kan det ses i forbruget,” forklarer Johannes Tange Jørgensen.

Samtidig ser han en udvikling, hvor de store cloud-udbydere i stigende grad vil være nødt til at forholde sig til deres miljøbelastning og dokumentere den, så deres kunder kan dokumentere deres miljøbelastning.

Service kun når det er nødvendigt

Der er dog også en anden effekt af den digitalisering som virksomheder i hele verden er igennem i øjeblikket, nemlig gammel hardware, der pludselig skal bortskaffes.

”Hvad sker der med den gamle it? Både den, der bliver overflødig i forbindelse med digitaliseringen, og den, der løbende skal udskiftes i virksomhederne. Det kan være en stor miljøbelastning, og det skal virksomheder, store som små, også forholde sig til,” forklarer Johannes Tange Jørgensen.

Han mener at virksomheder skal sørge for at optimere deres ressourceforbrug, også når det kommer til vedligeholdelse af udstyr, så vi nedbringer miljøbelastningen her også.

”Derfor skal virksomheder både lægge et serviceniveau på deres egne produkter, så de kun skal serviceres, når det faktisk er nødvendigt, og ikke fordi de nu har stået på en virksomhed i seks måneder. Samtidig skal de sikre, at de har aftale om, at deres hardware kan indgå i et genbrugssystem, for det bliver en konkurrenceparameter i fremtiden,” mener Johannes Tange Jørgensen, og fortsætter:

”Virksomheder skal forholde sig til både digitalisering og miljø. For der er ingen, der har råd til at komme ud i en shitstorm, fordi de ikke tænker miljøet ind i deres virksomheder.”

Et generationsskifte

Man kunne frygte, at de danske virksomheder, hvor it ikke er en integreret del af den daglige drift, ikke kommer med på digitaliseringen og de grønne gevinster, der ligger gemt der. Men det ser Johannes Tange Jørgensen ikke, tværtimod.

”Det handler om et generationsskifte. Mange af de unge håndværkere bruger helt instinktivt it i deres hverdag. De køber løsninger til løn og regnskab på nettet, og de bruger deres smartphone som en del af hverdagen – for dem er it en naturlig del af hverdagen. Så de skal nok komme med,” siger Johannes Tange Jørgensen.

Han slutter af med at pointere, at digitalisering og miljøhensyn ikke er noget, du kan vælge fra. Det valg er allerede taget for dem.

”Digitalisering og miljø bliver en konkurrenceparameter, både nu og i fremtiden,” slutter Johannes Tange Jørgensen.

 

Artiklen har været bragt i AOD (Alt om DATA) den 16. juli 2021

Vil du vide mere?

Johannes Tange Jørgensen