IoT kan og skal redde verden

8. januar 2022

IoT kan og skal redde verden

Næsten 30 procent* af EU’s samlede CO2-emissioner stammer fra transportsektoren – og her tegner vejtransporten alene sig for omkring 72 procent. Et voldsomt højt tal vil nogle nok mene.

Men prøv bare at køre en tur ned gennem Europa og tæl antallet af privatbiler samt lastvogne med og uden anhænger på vejene. Anette Schrøder Mikkelsen og Anders Kofod-Petersen, der er ekspert i henholdsvis advanced data analytics (ADA) og IoT hos IT Kartellet har kigget transportbranchen efter i sømmene og set på, hvordan ny teknologi som for eksempel ADA og IoT kan løse nogle af branchens udfordringer.

Det er skræmmende at tænke på, at næsten halvdelen af de lastvogne, der kører rundt på vejene, kører halvtomme rundt eller kører ad ruter, der nok er geografisk korrekt beregnet, men som desværre ikke er de smarteste med hensyn til hverken klima eller økonomi. Det er derimod interessant – især for klimaet – at langt de fleste vognmænd arbejder med et meget lavt dækningsbidrag. Det vil sige, at de nødvendigvis må være topmotiverede for at gennemføre tiltag, der kan optimere deres forretning og dermed løfte deres dækningsbidrag. Med teknologier som kunstig intelligens, IoT og ADA kan der designes løsninger, som kan løse mange af transportsektorens udfordringer, både hvad angår klima og økonomi. Til inspiration er her nogle af de mest oplagte scenarier:

Tomme lastbiler
Hvis man ved hjælp af sensorer og data kunne få fyldt lastbilerne helt op. Data kan hjælpe med viden om den optimale pakning af lastbilerne, og sensorer kan fortælle os om databeregningerne nu også holder stik og vise, om lastbilerne kører fyldte eller halvtomme rundt.

Optimerede ruter
GPS kan vise os den korteste rute mellem to punkter. Men data kan fortælle os, om det også er den smarteste rute. Eller om det måske bedre kan betale sig at køre den store lastbil et smut forbi den lille landsby, der har tre pakkemodtagere, end at sende en separat lastbil med pakker til landsbyen. Postnord er for eksempel allerede godt i gang med at teste transportløsninger, der baserer sig på kunstig intelligens, Machine Learning og IoT.

Færre biler og mindre kø
Når ovenstående to udfordringer er løst eller forsøgt løst, så burde vi være fremme ved en situation, hvor vi har færre biler på vejene og dermed mindre kødannelser. Det betyder igen, at bilerne befinder sig i kortere tid på vejene og dermed udleder mindre CO2. Desuden vil færre biler, der er bedre lastet (90-100 procent) betyde et bedre dækningsbidrag for vognmændene.

Kundedrevet transport
Når nu disse basale udfordringer er løst, så melder næste spørgsmål sig på banen. Hvorfor lader man ikke godstransport være kundedrevet. Vognmænd ligger inde med store mængder data, der fortæller alt om modtagernes adfærd – data som vil være guld værd for afsendere som Zalando, Bootz, Coop m.fl. Disse data vil for eksempel kunne fortælle, hvilke online-forretninger beboerne på en bestemt vej primært benytter, hvornår beboere på vejen typisk er hjemme, og på hvilken måde de ønsker deres varer leveret. Fagre nye verden måske. Lad os begynde med de basale ting, der umiddelbart giver bedst mening for branchen. Dernæst er verden fuld af muligheder for hvordan transportsektoren kan bidrage til at løse verdens klima-udfordringer – og få en bedre økonomi. Hvad venter vi på?

CO2-UDSLIP I EU: Udviklingen for CO2-udslippet per sektor (1990-2016)

Artiklen har første gang været bragt på businessreview.dk

Se desuden artikel i Børsen:
Avancerede data hjælper transportbranchen
(ligger bag login)

Vil du vide mere?

Så er du meget velkommen til at kontakte IT Kartellet:

Om IT Kartellet:

IT Kartellet blev etableret i 2011 og er en del af C2IT Group. IT Kartellet udvikler unikke softwareløsninger som for eksempel mobilspil, webløsninger, læringsportaler, mobil-apps og integrationsopgaver. IT Kartellet bygger broer mellem standard software og skaber banebrydende, nye applikationer, som gør det umulige muligt for kunderne. Kunderne er alle typer og størrelse af virksomheder.

Læs mere på itkartellet.dk