Digital strategi

Digital strategi

C2IT Group er din digitale tour-leder, hvor vi rådgiver og leverer teknologiske løsninger på et forståeligt, simpelt og brugbart niveau.

Arbejdet med virksomhedens digitale strategi er en fundamental øvelse, der kræver et holistisk blik på virksomhedens forretningsmål, markedets ændrede behov og organisationens evne.

En digital strategi skal være retningsgivende og operationel på tværs af hele organisationen fra HR til marketing – fra produktionen til IT-afdelingen – og vigtigst af alt er, at den er stærkt forankret centrale steder med klar rollefordeling og tydelig kommunikation.

Det konkrete arbejde omfatter analyse og interviews med centrale personer fra de forskellige afdelinger i virksomheden, analyse af nuværende og fremtidige tendenser for virksomhedens marked. Resultatet er en digital roadmap eller rejseplan, som giver ledelsen et overblik over virksomhedens digitale projekter og strategi med en praktisk og håndgribelig guide til de vigtigste indsatser og hvordan de kan eksekveres.

 

Digitaliseringsrejsen i praksis

I skal have foretaget en digitaliseringsanalyse af hvordan jeres IT-landskab ser ud i dag, og hvad  I kan optimere med digitalisering!

Vi skaber i samarbejde en digital rejseplan, hvor vi løbende justerer GPS ruten.

Digitaliseringsrejsens første tiltag er en digital rejseplan:

  1. Vi indleder med et digitalt inspirations-boost, hvor vi gennemgår teknologier på et lavpraktisk niveau gennem en værdikæde betragtning.
  2. Vi tegner jeres virksomheds nuværende IT-landskab, og brainstomer på fremtidens need-to-have og nice-to-have.
  3. Vi foretager procesworkshops med organisationen og identificerer behov, mangler, ønsker og muligheder.
  4. Vi udarbejder den digitale rejseplan med en prioriteret værdibaseret rækkefølge.
  5. Vi præsenterer:
    – Forslag til hvordan vi eller en samarbejdspartner kan eksekvere på rejseplanen
    – Tidsplan og økonomisk estimat.

Med den digitale rejseplan i hånden er din virksomhed klar til at gå i gang med næste tiltag  på digitaliseringsrejsen, nemlig de konkrete digitaliseringsprojekter.

 

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan I kan tage hul på arbejdet med digitalisering i din virksomhed, så kontakt os. Vi vil glæde os til at være din digitale tour-leder på rejsen!

Vil du vide mere?

Johannes Tange Jørgensen