IT-projektledelse

Ledelse handler om at tage ansvar

IT-projektledelse handler grundlæggende om erfaring, værktøjer og metoder. Det er det helt naturlige fundament. Men i vores øjne handler det mindst ligeså meget om at tage ansvar. Slet og ret. Derfor kan det være af stor værdi at have en ekstern partner, der både kan tage ansvaret på sig fuldt og helt og være den interne projektleders særlige rådgiver og fortrolige sparringspartner.

Vi har stor praktisk erfaring efter mange år i branchen.  Kombineret med de helt rigtige værktøjer og en indsigt i de nyeste teknologier giver det os potentialet til at skabe positiv forandring, der kan bringe jer på omgangshøjde med den virkelighed, der omgiver jer.

Uanset om I skal implementere et helt nyt og gennemgribende forretningssystem, have sat en forandringsproces i gang eller har brug for  ekstra hjælp med ledelsesmæssige udfordringer, så er der hjælp at hente hos os. Og vores historik er med os: Vi kommer altid i mål, da vi føler ejerskab og tager ansvar.

Agil projektmodel

C2IT Group foretrækker at gennemføre projekter efter en agil projektmetode.
Det agile projektforløb har vist sin berettigelse i mange år – primært inden for IT-softwareudviklingsprojekter.

I en agil projektmodel sættes individet og samarbejdet over processer og værktøjer.

Projektet handler om:

  • at få frembragt/udviklet noget der virker, frem for en masse dokumenter og administrative regler
  • at samarbejde med kunden i stedet for at slås om kontrakten
  • at reagere og handle på forandring i stedet for blindt at følge planen.

Førhen blev IT-projekter håndteret ved vandfaldsmodeller, men de er netop kendetegnet ved, at man ikke går videre til næste fase, før den igangværende fase er godkendt og accepteret. En agil projektmodel er markant anderledes på dét punkt: Der er overlappende faser – ”Elefanten spises i små bidder”. Desuden er kernen her et tæt og dynamisk samarbejde mellem parterne via et fælles projektteam. Forretning og IT arbejder sammen om at skabe forretningsværdi under styret risiko, således forretningsbehovene driver og definerer løsningerne og processer optimeres.

IT-projektledelse efter den agile projektmodel

Brug af en agil projektmodel i stedet for vandfaldsmodellen øger ofte sandsynligheden for et projekt inden for den aftalte tid og pris og med et godt resultat.

Den agile projektmodel bør vælges til et digitalt udviklingsprojekt, da:

  • der vil være læring og innovation i projektet
  • der er tale om et forandringsprojekt
  • der er høj kompleksitet og krav vil ændre sig undervejs.

 

Har din virksomhed brug for hjælp til at gribe et IT-projekt an og komme godt i mål, så tøv ikke med at kontakte os, så vi kan tage en dialog om jeres udfordringer og projekter.

Vil du vide mere?

Johannes Tange Jørgensen