Forecasting

Forecast på mange niveauer – ingen ‘one size fits all’

Hos C2IT udvikler vi procesunderstøttende systemer til håndtering af budget og forecast-processer i alle afskygninger.

Igennem mange år har vi arbejdet med metoder, som vi ved virker, og som tager afsæt i vores kunders måde at arbejde på. Forskellige brancher og virksomheder har forskellige ønsker og behov for måden at arbejde med budget og forecast på, og derfor findes der ingen ”one size fits all”.

Forecast og Demand Planning

For handels- og produktionsvirksomheder har vi udviklet en forecast-standard til understøttelse af den operationelle forecastproces ned på SKU og kundeniveau.

Helt konkret understøtter vi brugerinputtet til det forventede fremtidige varetræk med direkte integration til kildesystemet, som afføder et indkøbs- og produktionsbehov ud fra de bagvedliggende styklister.

Vi lægger således ansvaret ud til de personer, der har de bedste forudsætninger for at forudsige aftrækket og derved sikre en høj leveringsevne samtidig med en lavere pengebinding i varelageret.

Tager afsæt i jeres behov

Det er jeres styringsbehov, der er det vigtige. Så derfor tilpasser vi vores løsninger til jeres måde at arbejde med forecast på.

I samarbejde med jer definerer vi nogle mekanismer til systematisk at forudsige forventet fremtidig aftræk på vare- og kundegrupper.

Arbejder I eksempelvis med baseline og kampagne forecasts, så tilpasser vi løsningen hertil. Ligeledes kan den ønskede forecasthorisont være forskellig, da der er forskel på hvor lang leveringstid der er på varen. Sæsonudsving, trends, erstatningsvarer, life cycle, særlige beregningsprincipper mv. arbejdes ind i løsningen som specialtilpasninger til jeres behov.

Vil du vide mere?

Johannes Tange Jørgensen