Omtale C2IT regnskab 2021

24. marts 2022

Regnskab 2021 C2IT Group

Koncernen

Generelt en meget flot udvikling i alle vores selskaber i 2021. Endnu et mærkeligt Corona år, men ikke noget der har ramt vores forretning negativt. Tværtimod er det øgede fokus på digitalisering, optimering, automatisering og digital forretningsudvikling medvind for os, da vores helt overordnede målsætning er at drive denne udvikling sammen med og for vores kunder.

Fakta økonomi for koncernen:
Omsætningsvækst i C2IT Group 2021 på 31,5% til knap 250.000.000 kr.
Bruttoresultat: 77,5 mio. Vi er tilbage på niveauet, fra før vi solgte C2IT Infrastructure A/S
EBITDA: Ender på 12,3 mio. i et år med mange omstruktureringer, integrering af købte virksomheder og kraftig digitalisering af vores egen forretning er et forventet og tilfredsstillende resultat.

People-IT er i super udvikling. Der har været en stor efterspørgsel på freelance-konsulenter til digitalisering hos Danmarks største virksomheder og organisationer, og det afspejles i den positive og tilfredsstillende udvikling af selskabets økonomiske resultater. Årets resultat før skat udgør 3.838 t.kr. mod 1.812 t.kr. forrige år. En fordobling af bruttoresultatet taler sit tydelige sprog om væksten i forretningen, der nu omsætter for knap 160 mio. Strategien er både organisk vækst, opkøb og internationalisering sammen med vores kunder.

C2IT med fuldt tryk på. Også ved de mellemstore danske virksomheder har der været en stor efterspørgsel på konsulenter til digitalisering.

2021 var det første år i ny selskabskonstruktion, hvorfor året er præget af integration af 2 opkøbte virksomheder samt reorganisering. Driften i den samlede forretning i C2IT A/S har være tilfredsstillende, og påvirkningen fra Corona har været minimal. C2IT A/S har en af Danmarks stærkeste landsdækkende Microsoft-forretninger med udgangspunkt i Microsofts 365 Business Central samt hele Power-platformen.

Forretningen er i fornuftig vækst både organisk og med gode muligheder for opkøb.

C2IT A/S har en stor stabil kundebase, der løbende giver god omsætning og nye projekter. Herudover en stor efterspørgsel fra nye kunder, hvorfor vi investerer i nye talenter og tilgang af dygtige konsulenter. Det økonomiske resultat er 6,3 mio. og bruttoavancen er nu på over 43 mio. Omsætningen er vokset til 75 mio., og der er fuld belægning på alle konsulenter et stykke tid frem. Største udfordring for den fremtidige vækst er ikke opgaver hos kunderne, men den tilspidsede situation med generel mangel på kvalificerede ressourcer.

Strategien er stadig både organisk vækst, opkøb og investeringer i de mange nye, spændende muligheder, der ligger i Microsoft-værktøjerne fx inden for Power-platformen.

IT-Kartellet har også god gang i væksten. ITK er nu 30 medarbejdere (fra 8 da vi købte virksomheden for ca. 2,5 år siden). Væksten er her både organisk i antallet af dygtige softwareudviklere/-håndværkere i vores kerne udviklingsteam og i opbygning af vores faglige clusters inden for: Game Development, UX/UI, Advanced Data Analytics, IoT (Internet of Things) og RPA (Robotics Process Automation) baseret på UI-Path.

Økonomisk er resultatet for 2021 tilfredsstillende. Omsætningen stiger til 14 mio. og bruttoresultatet stiger fra 7,2 til 10,2 mio. (41%). Driftsresultatet er som forventet under den kraftige opbygning et lille minus på 1,1 mio.

Strategien er fortsat organisk vækst, opkøb, etablering af udviklingsteams i udlandet og etablering og undersøgelse af yderligere faglige clusters, så som Software Security, Simuleringsprojekter (Unity) og Quantum Computing.

C2IT Greenhouse skal også kort nævnes selv om der ikke foreligger regnskaber før udgangen af 2022. Greenhouse har i investeringsselskabet, der investerer i og udvikler startup-virksomheder sammen med founders, siden opstarten 1.7.2021 investeret i 3 startups: Nida.tools, BrainCapture og OptikosPrime. Der er en del yderligere spændende cases i pipelinen og vi forventer investeringer i mindst 3 projekter mere i 2022.

2022 fokus

Generelt er alle vores selskabers fokus på langsigtet udvikling og vækst mere end de kortsigtede driftsresultater. Vi forventer, at vi i 2022 kan fortsætte den positive udvikling i alle selskaber og forventer at etablere endnu et forretningsben inden for digitaliseringsrådgivning i koncernen i løbet af året.

Største udfordring, som vi arbejder benhårdt med, er fastholdelse, udvikling og tiltrækning af dygtige mennesker i alle vores forretningsområder.

 

Læs mere:
Hele årsrapporten 2021 for C2IT Group kan ses her

 

Om C2IT Group:

C2IT Group arbejder med digitalisering af danske virksomheder og organisationer og består af fire ben:

  • C2IT, der leverer ydelser med udgangspunkt i standard software primært fra Microsoft, som f.eks. Dynamics NAV/Business Central, Power BI, Power Apps, Power Automate, Office 365 og Teams.
  • IT Kartellet, der udvikler unikke softwareløsninger som f.eks. læringsportaler, webapplikationer og integrationsopgaver.
  • People-IT, der arbejder i markedet for freelanceydelser til Danmarks største virksomheder og organisationer.
  • C2IT Greenhouse er en venturefond og accelerator, der udvikler tech-startups til videresalg.

 

Omtaler af C2ITs regnskab i andre medier

> ITWatch: C2IT jagter en halv mia. i omsætning og det skal gå stærkt (artiklen ligger bag login)

> ITWatch: C2ITs konsulenthus skal slås med de store (artiklen ligger bag login)

 

Vil du vide mere?

Carsten Sixhøi