Excel Screening

Har I styr på jeres Excel-filer?

Rigtig mange virksomheder – store som små – anvender Excel i stor stil. Og det er ikke nødvendigvis skidt.

Hos C2IT har vi lige så stor kærlighed til Excel, som vi har til Power Platformen. Men det ligger os meget på sinde at sikre, at problemstillinger løses med de rigtige værktøjer.
Det er en slidt kliché, men ”du slår ikke søm i med en skruetrækker”. I fald du har forsøgt, ved du også, at resultatet ikke var så godt. Eller i bedste fald tog lang tid.

Hos C2IT er vi eksperter i Excel, og vi hjælper vores kunder med at få skabt et overblik over de Excel-filer og løsninger, som anvendes til understøttelse af forretningen. På baggrund heraf kommer vi med anbefalinger til, hvorvidt det vil give værdi at lægge nogle af processerne over i andre systemer, eksempelvis Power BI, Power Apps og Power Automate.

Excel har sin berettigelse. Så vi vil ikke for enhver pris anbefale alternative systemer. Kun hvis vi kan se en værdi heri.

I anvender sikkert Excel til en eller flere af følgende opgaver;

 • Salgsrapportering
 • Budgettering
 • Forecasting
 • Finansrapportering
 • Lagerstyring
 • Projektstyring
 • Tidsregistrering
 • Fraværsregistrering
 • Bemanding
 • Konsolidering
 • Kalkulationer
 • Tilbud
 • HR-processer
 • Etc.

Det er der nødvendigvis ikke noget galt med. I mange tilfælde ser vi dog mangelfulde eller fejlbehæftede Excel-filer. Eller processer der simpelthen er for ineffektive, fordi Excel ikke er optimalt til opgaven.

Rigtig ofte ser vi at mange af de samme informationer tastes igen og igen i forskellige Excel-filer. Det at skulle vedligeholde de samme data i mange forskellige filer er ineffektivt. Og risiko for forskellige versioner af sandheden er stor.

 

Screening af jeres Excel-filer

Med vores store indsigt i Excel og VBA-programmering screener vi jeres Excel-filer og løsninger og kommer med en samlet anbefaling til udviklingsmuligheder. Herunder giver vi vores input til, hvis der er processer I med fordel kan lægge over i andre systemer.

Hvordan foregår det?

 1. Vi indleder med et formøde, hvor vi afgrænser scope og hvilke områder vi skal inkludere i screeningen.
 2. Vi gennemgår filer, interessenter, datakilder m.v.
 3. Vi udfærdiger rapport med forslag til optimeringer i prioriteret rækkefølge.
 4. Vi præsenterer rapport og forslag til, hvordan I konkret kommer videre.

Tag fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på jeres Excel-filer.

Vil du vide mere?

Johannes Tange Jørgensen