Microsoft Dynamics Business Central/NAV – Logistik

Supply Chain Management

Når du skal oprette en eksekverbar forsyningsordre for at imødekomme alle afhængige og uafhængige behov, skal du planlægge materialebehov på alle produktniveauer. Her kan du bruge Microsoft Dynamics Business  Central/NAV.

I beregningen af materialebehov foretages der anbefalinger til frigivelse af forsyningsordrer for varer, enten via køb, overflytning eller produktion. Da det desuden er tidsinddelt, laves der anbefalinger til omplanlægning af åbne ordrer, når forfaldsdatoer og behovsdatoer ligger uden for inddelingen.

Modtagelse

Den fysiske håndtering af varer, der modtages på virksomhedens lager, kan administreres og registreres på forskellige måder, afhængig af omfanget af logistikfunktioner i installationen. Lageret hos mindre produktionsvirksomheder kan f.eks. kræve simple funktioner, mens travle distributionslagre for omfattende produktionsudvalg og komplicerede forretningsmodeller kan kræve, at forskellige niveauer af lageraktiviteter skal kunne udføres i en styret proces.

Den mest simple modtagelsesproces findes i en installation, hvor det modtagne antal angives og bogføres direkte i den indgående ordre, f.eks. som et køb. En basisinstallation af logistikfunktionerne kan f.eks. indeholde dokumentet Læg-på-lager (lager), hvor lagermedarbejdere kan behandle én ordre ad gangen og automatisk bogføre tilgangstransaktionen, når læg-på-lager (lager) bogføres. I avancerede installationer af logistikfunktionerne, der er konfigureret til styret læg-på-lager og pluk, udfører forskellige logistikroller separate modtagelses- og læg-på-lager-opgaver for flere ordrer i henhold til den implementerede arbejdsgang.

Levering

Den fysiske håndtering af varer, der afsendes fra virksomhedens lagersteder, kan administreres og registreres på forskellige måder, afhængig af, hvor avancerede lagerfunktioner der er konfigureret i installationen. F.eks. kan det være, at lageret hos små produktionsvirksomheder kun kræver simple funktioner, mens travle lagersteder med brede produktsortimenter og komplicerede forretningsmodeller kan kræve, at lageraktiviteterne udføres på et andet niveau i en styret arbejdsgang.

Den mest simple leveringsproces findes i installationer, hvor det antal der skal leveres, angives og bogføres direkte i den udgående ordre, f.eks. et salg. En grundlæggende lagerinstallation kan indeholde dokumentet Lagerpluk, hvor lagermedarbejdere kan behandle en ordre ad gangen og automatisk bogføre leveringstransaktionen, når lagerplukket bogføres. I avancerede lagerinstallationer, der er konfigureret til styret læg-på-lager og pluk, kan forskellige lagerroller udføre opdelte pluk- og leveringsopgaver for flere ordrer i henhold til den implementerede arbejdsgang.

Vil du vide mere?

Lars Christiansen
Vestdanmark
Jannich Pomykala
Østdanmark
Michael Toft
Østdanmark
Johannes Tange Jørgensen
Vestdanmark