Microsoft Dynamics Business Central/NAV – Produktion og planlægning

Styr på ressourcerne

Du kan bruge Microsoft Dynamics Business Central/NAV til håndtering af produktion og planlægning.

Ved fremstilling af produkter, der monteres eller produceres i virksomheden før salget, skal der angives yderligere specifikationer for at definere, hvilke materialer der indgår i produktet, og hvilke produktionsoperationer, der kræves for at fremstille dem.

Til simpel varebehandling kan du bruge montagestyklister (styklister) til at definere de komponenter og ressourcer, der indgår i oprettelse af færdigvaren. Til mere avanceret varebehandling, kan du bruge produktionsstyklister og -ruter, der er forbundet til varekortet for den producerede vare.

En produktionsstykliste indeholder masterdata, som beskriver de komponenter og halvfabrikata, som anvendes til fremstilling af en overordnet vare. Når der oprettes en produktionsordre for den overordnede vare, bestemmer dens produktionsstykliste beregningen af materialebehov. Komponentliste fungerer som pluklisten for de medarbejdere på lageret eller i produktionen, som skal levere materialer til produktionsprocessen.
En produktionsrute indeholder stamdata, som beskriver processtrukturen for en bestemt fremstillet vare. Når en produktionsordre er oprettet for den pågældende vare, bestemmer ruten planlægningen af produktionsoperationer, og der kan vises et sagskort til maskinoperatører, der udfører arbejdet.

I forbindelse med planlægningen skal du kende den præcise tilgængelighed af ressourcer, så planlagte operationer kan udføres. Ressourceplanlægning består hovedsageligt af justering og genberegning af produktionskalendere, men kan også involvere justering af kapaciteten i produktionsressourcer eller forberedelse til at udlægge operationer til underleverance.

Når produktionsordrer planlægges og oprettes som en del af Driftsplanlægning, kan produktionspersonalet fortsætte med finplanlægning af aktiviteter, trække de krævede materialer og udlagre færdigvarer.

Vil du vide mere?

Lars Christiansen
Vestdanmark
Jannich Pomykala
Østdanmark
Michael Toft
Østdanmark
Johannes Tange Jørgensen
Vestdanmark